Kon’nichiwa, dono yō ni shite, kyōdesu ka? My name is Ryan, here goes nothing?

Kon’nichiwa, dono yō ni shite, kyōdesu ka? My name is Ryan, here goes nothing?
Not safe for work
Click here to reveal